Pracujemy nad zaprezentowaniem efektów naszej pracy na obiektach sakralnych, zabytkowych oraz budownictwie przemysłowym.